Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.