Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” serdecznie dziękuje właścicielom Pizzerii Capri, P. Arlecie i Robertowi Tuora za ufundowanie pizzy, Zarządowi oraz koordynatorowi Panu Jackowi Bulskiemu z firmy Jurajska Sp. z o.o. za ufundowanie napojów, właścicielowi firmy GEOBUD Panu Jarosławowi Gajdzik za ufundowanie nagród oraz właścicielowi firmy „WIKI” Panu Marcinowi Duda za ufundowanie lodów, a także V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Trynda i mieszkańcowi naszej Spółdzielni Panu Sławomirowi Wawryło za sędziowanie w rozgrywkach sportowych dzieci biorących udział w corocznej imprezie z okazji „Dnia Dziecka” organizowanej przez Spółdzielnię.

1Logo z etykiety

20170602_15281220170602_163238

20170602_16532920170602_16534720170602_16194220170602_161934