Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że do realizacji zadania: Remont płyt balkonowych i wymiana balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c w przetargu ograniczonym spośród 12 firm, do których wysłano zapytania ofertowe wyłoniono firmę ALPINET Piotr Broda.