Zarząd SM „Mystal”’ w Myszkowie informuje wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 18.12.2014 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. spłaty kredytu mieszkaniowego za IV kwartał 2014 r.  W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich członków o uregulowanie wpłat normatywu za IV kwartał 2014 r. do dnia 16.12.2014 r.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”