Zarząd SM „Mystal” informuje Członków Spółdzielni, iż od dnia 01.06.2014 r. będzie możliwość wynajmu boksu garażowego. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 128,69 PLN brutto. Na zgłoszenia osób zainteresowanych oczekujemy do 30.05.2014 r.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”