Poniżej kilka słów na temat funkcjonalności strony.

W zakładce „Aktualności” znajdziecie Państwo informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Zakładka „Regulaminy” zawiera zbiór podstawowych przepisów normujących zasady funkcjonowania Spółdzielni.

W zakładce „Przetargi” będą zamieszczane wszelkie informacje związane z ogłaszanymi przez Zarząd Spółdzielni konkursami na dostawy towarów lub usług, jak również informacje o przetargach na najem lub sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zakładka „Ogłoszenia” została stworzona z myślą o umożliwieniu Mieszkańcom zamieszczania drobnych ogłoszeń. W celu zamieszczenia takiego ogłoszenia należy przesłać jego treść na adres mailowy biuro@smmystal.pl.

Zakładka „Kontakt” nie wymaga komentarza.

W najbliższej przyszłości zostaną dodane nowe funkcjonalności, o czym nie omieszkamy Państwa poinformować.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”