Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.10.2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Włączenie centralnego ogrzewania

Spółdzielnia informuje, że w dniu 1.10.2020 r. nastąpi włączenie centralnego ogrzewania dla budynków Sikorskiego 63 i 65c.

Informacja dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”

Szanowni Członkowie, Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz zaplanowanym na dzień 14 września 2020 r., godz. 17.00 Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie w Miejskim Domu Kultury, ul. 3-go Maja 15...