Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 30.08.2021 r o godzinie 18.00  w siedzibie Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”

Myszków, dnia 20.08.2021 r. Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2021.1208 t.j. z dnia 2021.07.02) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni...

Posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 26.07.2021 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

GUS zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu popularyzację spisu wśród członków Spółdzielni (np. strona internetowa, konto w mediach społecznościowych, spotkania bezpośrednie i on-line, mailing do członków Spółdzielni, gazetki tradycyjne i...

Nowe opłaty za 1m3 zimnej wody i ścieków.

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie wprowadza nowe opłaty za 1 m³ zimnej wody i ścieków: zimna woda 4,53 zł z VAT            ścieki 8,46 zł z VAT                     12,99 zł z VAT Powyższe stawki obowiązują od 01.07.2021...