Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 28.11.2023 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni. Z dniem 01.10.2023 r. zmianie ulega: – wysokość opłaty na poczet oświetlenia części wspólnych dla lokali mieszkalnych w budynku przy...

Ogłoszenie na przetarg lokalu mieszkalnego.

                                                                                                                         Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 23/2023 z dn. 13.09.2023 r. ogłasza przetarg nieograniczony na...

W dniu 14.08.2023 r. Spółdzielnia będzie nieczynna.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że w dniu 14.08.2023 r. Spółdzielnia będzie nieczynna. W przypadku awarii prosimy o kontakt telefoniczny: osoba nadzorująca     508 197 726 hydraulik                     533 559 139...

Przerwa w dostawie ciepłej wody.

W związku z planowanym wykonaniem niezbędnych prac remontowych w ciepłowni oraz na sieci ciepłowniczej przez firmę U&R CALOR Sp. z o.o. w dniach od 07.08.2023 r. do 18.08.2023 r. nastąpi postój Ciepłowni w Myszkowie i tym samym przerwa w dostawie ciepłej...