Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przedstawia zawiadomienie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” wraz z oświadczeniem.

Zawiadomienie

Oświadczenie