Terminy wnoszenia opłat z tytułu korzystania z lokali

Informujemy, że spłaty czynszu, opłaty za wodę, media i opłaty za korzystanie z garaży należy regulować do ostatniego dnia miesiąca, którego te opłaty dotyczą. Opłaty z tytułu kredytu można regulować w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W przypadku spłat...