Informacja w sprawie zaliczek za zużycie wody

Niniejszym informujemy, że od stycznia br. obowiązuje zaliczkowy system opłat za zużycie wody. Wysokość obowiązujących w pierwszym półroczu br. zaliczek miesięcznych, została określona w przekazanych Państwu zawiadomieniach. Rozliczenie zużycia wody będzie następowało...