Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

Z dniem 01.10.2023 r. zmianie ulega:

– wysokość opłaty na poczet oświetlenia części wspólnych dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 63 w Myszkowie z kwoty 6,50 na kwotę 20,00 zł za lokal,

Uzasadnienie zmiany ceny wraz z nowym naliczeniem opłat znajduje się w skrzynkach pocztowych.