Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje osoby korzystające z garaży spółdzielczych oraz garaży w najmie, że włączanie w tych pomieszczeniach urządzeń o zwiększonym poborze mocy, w tym grzejników, stwarza zagrożenie pożarowe.

W przypadku stwierdzenia zwiększonego poboru energii elektrycznej nastąpi wyłączenie obwodu elektrycznego danej grupy garaży do czasu ustania nienormatywnego rozbioru energii elektrycznej.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń.