Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” i Rada Nadzorcza zwraca się do członków Spółdzielni o kierowanie nurtujących zapytań w sprawie spłacanego kredytu mieszkaniowego na adres mailowy biuro@smmystal.pl oraz pisemnie w sekretariacie do dnia 19.02.2016 roku.
Po zgromadzeniu pytań Rada Nadzorcza i Zarząd zorganizują spotkanie z przedstawicielami Banku PKO BP w celu uzyskania odpowiedzi na pytania.