Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty (odpisu) z tyt. funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych położonych w budynkach: Sikorskiego 63 i Sikorskiego 65c

– z kwoty 0,40 zł za 1 m² na kwotę 0,80 zł za 1 m², która nastąpi z dniem 01 stycznia 2018 r. Nowe stawki zostały zatwierdzone na wniosek Zarządu Uchwałą nr 13/2017 Rady Nadzorczej z dnia 04 września 2017 r.

Rzeczona podwyżka jest spowodowana koniecznością realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/2015 z dnia 29.06.2015 r. podjętej w związku z potrzebą wykonania na budynkach Sikorskiego 63 i 65c kompleksowego remontu balkonów, zgodnie z opinią techniczno- budowlaną opracowaną przez inż. bud. Grzegorza Sikorę dot. stanu technicznego balkonów, w tym płyt balkonowych i balustrad, który został określony jako niedostateczny, kwalifikujący się do pilnej wymiany i remontu. Ponadto Spółdzielnia w trakcie remontu balkonów, który potrwa co najmniej do 30.06.2020 r. musi dysponować również rezerwowymi środkami finansowymi na ewentualne, dodatkowe prace remontowe, w tym już te zaplanowane, m.in.: wymianę rur ciepłej wody na poziomie 0, natomiast w przyszłości na malowanie klatek schodowych.