Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

Z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulega:

– wysokość zaliczki na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 65c w Myszkowie z kwoty 3,20 zł/m² na kwotę 4,50 zł/m²,

wysokość zaliczki na poczet podgrzania wody dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 65c w Myszkowie z kwoty 21,50 zł/m³ na kwotę 30,00 zł/m³

– wysokość zaliczki na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 63 w Myszkowie z kwoty 3,20 zł/m² na kwotę 5,00 zł/m²