Myszków, dn. 24.06.2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. 7¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., 1208 ) oraz uchwał Rady Nadzorczej nr 3/2022 z dnia 21.02.2022 r. i nr 8/2022 z dnia 24.05.2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” zawiadamia o zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni.

Z dniem 01.07.2022 r. zmianie ulega:

– wysokość opłaty na poczet oświetlenia klatek schodowych, piwnic i części wspólnych dla lokali mieszkalnych w budynku przy:

ul.Sikorskiego 65c w Myszkowie z kwoty 5,00 zł/lokal na kwotę 6,00 zł/lokal,

ul. Sikorskiego 63 w Myszkowie z kwoty 5,00 zł/lokal na kwotę 6,50 zł/lokal,

wysokość opłaty na poczet wymiany wodomierzy mieszkaniowych dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 65c i ul. Sikorskiego 63 w Myszkowie z kwoty 1,20 zł/wodomierz na kwotę 2,00 zł/wodomierz.

Łączna wysokość opłat wraz z mediami za używanie lokalu mieszkalnego określona zostanie odrębnym pismem, które będzie znajdować się w Państwa skrzynkach pocztowych w II połowie lipca 2022 r.