W związku z Uchwałą nr XIV/119/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” informuje, że od 01.01.2016 r. obowiązują nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych:

11,30 zł./osobę za segregowane
19,00 zł./osobę za niesegregowane

Załącznik