Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” uprzejmie zawiadamia, iż spotkanie w sprawie podziału nieruchomości gruntowych odbędzie się w dniu 22 września 2014 r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ul. 3 Maja 15. Prosimy o niezawodny udział w zebraniu wszystkich zainteresowanych.