W związku z planowanym wykonaniem niezbędnych prac remontowych w ciepłowni oraz na sieci ciepłowniczej przez firmę U&R CALOR Sp. z o.o. w dniach od 07.08.2023 r. do 18.08.2023 r. nastąpi postój Ciepłowni w Myszkowie i tym samym przerwa w dostawie ciepłej wody.