Zarząd Spółdzielni informuje członków Spółdzielni, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 24.06.2019 r.