Zarząd SM „Mystal’’ w Myszkowie informuje, iż najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się w dniu  21.07.2014 r. o godzinie 18:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”