Zarząd informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 23.11.2020 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.