W dniu 25.11.2019 roku o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.