Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.