Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.07.2022 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.