Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 24.05.2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.