Zarząd Spółdzielni informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.