Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 29.03.2022 r (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.