Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.