Zarząd SM „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26.04.2021 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.