Zarząd SM „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 29.03.2021 r.o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.