Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 11 września 2014 r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ul. 3 Maja 15 na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się zebranie mieszkańców bloków Sikorskiego 63 i 65c w Myszkowie w sprawie podziału nieruchomości gruntowych pod w/w bloki. Prosimy o niezawodny udział w zebraniu wszystkich zainteresowanych.

W załączonych plikach prezentujemy propozycję nowego podziału gruntów.

– czerwona linia oznacza granicę pierwotnego podziału gruntów

– kolorem zielonym oznaczono teren proponowany do przyłączenia do pierwotnie wyznaczonych działek

– kolorem żółtym oznaczono przebieg dróg wewnętrznych

Sikorskiego63

Sikorskiego65c