O G Ł O S Z E N I E !!!
Zarząd S.M. „Mystal’’ w Myszkowie informuje wszystkich członków spółdzielni, że w dniu 18.12.2015 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. SOSNOWIEC
spłaty kredytu mieszkaniowego za IV kwartał 2015 r.

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich członków o uregulowanie wpłat normatywu za IV kwartał 2015 r. do dnia 16.12.2015 r.