Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” ogłasza konkurs na stanowisko członka Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia minimum średniego, preferowane wyższe (kierunki: zarządzanie, finanse, rachunkowość);

  • minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami;

  • dużej samodzielności w realizacji zadań, kreatywności, umiejętności motywowania zespołu;

  • umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi;

  • biegłej umiejętności obsługi komputera, w tym obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

  • praktyczna wiedza o zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi będzie dodatkowym atutem;

  • preferowane będą kandydatury osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Myszków;

Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w otwartej i przyjaznej atmosferze;

Oferty powinny zawierać: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o niekaralności kandydata.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 63/81) w terminie do 30.07.2015 r.