Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że do 30 września 2021 r. na terenie kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną raz na 10 lat. Udział w spisie jest bardzo ważny z punktu widzenia uzyskania jak najwyższej jakości i kompletności wyników. W związku z powyższym GUS zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu popularyzację spisu wśród członków Spółdzielni.

Więcej informacji o spisie https://spis.gov.pl/