GUS zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu popularyzację spisu wśród członków Spółdzielni (np. strona internetowa, konto w mediach społecznościowych, spotkania bezpośrednie i on-line, mailing do członków Spółdzielni, gazetki tradycyjne i on-line, inne).

Prosimy o wzięcie udziału w samospisie. Jednocześnie informujemy, że od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie.

Niezbędne materiały graficzne znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/.

Więcej informacji o spisie https://spis.gov.pl/