Zarząd SM „Mystal’’ w Myszkowie informuje, że w dniu 21.03.2014 r. nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A.  z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego za I kwartał 2014 r. W związku z powyższym prosimy wszystkich Mieszkańców na których ciąży obowiązek spłaty rat kredytu o uregulowanie wpłat za I kwartał 2014 r. do dnia 20.03.2014 r.