Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że zrealizował Uchwałę nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie z dnia 29.06.2015 r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

decyzja