Zarząd SM „Mystal” informuje wszystkich Członków o możliwości składania wniosków dot. zawieszenia spłaty kredytu za II kwartał 2014 r.. Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za m-ce I, II, III 2014 r. należy składać najpóźniej do dnia 16.05.2014 r. 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”