Zarząd SM „Mystal” informuje wszystkich Członków o możliwości składania wniosków dot. zawieszenia spłaty kredytu za III kwartał 2015 r.. Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za m-ce IV, V, VI 2015 r. należy składać najpóźniej do dnia 14.08.2015 r.

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”