Zarząd SM „Mystal” informuje wszystkich Członków o możliwości składania wniosków dot. zawieszenia spłaty kredytu za III kwartał 2014 r.. Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za m-ce IV, V, VI 2014 r. należy składać najpóźniej do dnia 14.08.2014 r. 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”