Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, iż Firma U&R Calor z dniem 01.04.2017 r. wprowadziła nową, wyższą Taryfę dla ciepła.

Na obecną chwilę, pomimo wzrostu cen Zarząd nie planuje zmiany zaliczki na poczet centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody.

pismo Calor