W dniu 26.04.2017 r. został wyłożony w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny położony w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 65c  wraz z mapą ewidencyjną z oznaczonymi granicami nieruchomości wspólnej.