Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że:

– w dniu 24.12.2015 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające na sobotę 26.12.2015 r.

– w dniu 31.12.2015 r. biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 7.00 – 13.00