Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że w dniu 17.08.2015 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne, w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające na sobotę dnia 15.08.2015 r.