OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie w związku z organizacją w dniu 02.06.2017 r. Dnia Dziecka zwraca się do wszystkich zainteresowanych dzieci o zgłaszanie się do udziału w niżej wymienionych rozgrywkach sportowych:

 • PIŁKA NOŻNA

  – zgłoszenia indywidualne

 • SIATKÓWKA

  – zgłoszenia indywidualne

 • TENIS STOŁOWY

  – zgłoszenia indywidualne

 • RZUTY DO KOSZA

  – zgłoszenia indywidualne

Karty zgłoszeń do odbioru w siedzibie Spółdzielni. Przyjmowanie kart najpóźniej do dnia 29.05.2017 r. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach powinny dostarczyć pozwolenie na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych od rodziców, opiekunów.

Jednocześnie ogłaszamy dla wszystkich dzieci konkurs plastyczny o tematyce „KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI”. Prace można wykonywać dowolną techniką i podpisaną należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni najpóźniej do dnia 01.06.2017 r. do godz. 15.00

Rozpoczęcie zawodów sportowych oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się na placu zabaw (osiedle Sikorskiego) w piątek 02.06.2017 r. o godz. 15.00.

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie oraz zawodach sportowych, a przy tym korzystaniu z dodatkowych atrakcji.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizacja Dnia Dziecka będzie przesunięta na termin późniejszy, o czym poinformujemy w formie ogłoszenia.