Posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 26.07.2021 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

GUS zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu popularyzację spisu wśród członków Spółdzielni (np. strona internetowa, konto w mediach społecznościowych, spotkania bezpośrednie i on-line, mailing do członków Spółdzielni, gazetki tradycyjne i...

Nowe opłaty za 1m3 zimnej wody i ścieków.

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie wprowadza nowe opłaty za 1 m³ zimnej wody i ścieków: zimna woda 4,53 zł z VAT            ścieki 8,46 zł z VAT                     12,99 zł z VAT Powyższe stawki obowiązują od 01.07.2021...