Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd SM „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 29.03.2021 r.o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 25.01.2021 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 23.11.2020 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Spółdzielni.