Przetargi

Zakończenie przetargu ograniczonego na wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” w Myszkowie, Uchwałą nr 16/2015 z dnia 12.11.2015 r. zatwierdziła wybór oferty firmy Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40., NIP 783-165-78-29, REGON 301371336, KRS 0000349678 do wykonania badania sprawozdań...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r. oraz uchwał Zarządu nr 86/2015 i 87/2015 z dn. 06.11.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 1 o powierzchni 35,58 m²,...

Przetarg nieograniczony na najem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 82/2015 i 83/2015 z dn. 26.10.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 17A m. 9 o powierzchni 22,14 m², drugie piętro. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł / m² + media....

Przetarg ograniczony na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2013 i 2014 w Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MYSTAL” w Myszkowie ogłasza przetar ograniczony na wybór biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” za lata 2013-2014 zgodnie z wnioskami z lustracji zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie. Postępowanie prowadzone...

Przetarg na najem lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 69/2015, 70/2015 i 71/2015 z dn. 23.09.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 15A m. 5 o powierzchni 36,56 m², pierwsze piętro. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,00 zł / m²...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 54/2015 z dnia 23.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  Millenium 15a o powierzchni 36,56 m2 (I piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 47/2015 z dnia 03.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  Wyszyńskiego 11/28 o powierzchni 46,45 m2 (IV piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł/m2 (stawka czynszu nie...

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 39/2015 z dnia 01.04.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  1 Maja 120/3 o powierzchni 36,94 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,85 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje...

Przetargi na najem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 13/2015, 14/2015 i 15/2015 z dnia 23.02.2015 r. ogłasza przetargi nieograniczone na najem: - lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  1 Maja 120/1 o powierzchni 35,58 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł/m2 (stawka...