Przetargi

Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stawowej 2

                                                                 Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2018 z dnia 10.10.2018 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: – lokalu mieszkalnego przy ul. Stawowej 2 m. 1 o powierzchni 48,30 m²,...

Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego.

                                                                  Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 6/2018 z dn. 22.02.2018 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 4 o powierzchni 36,93 m²,...

Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 34/2017 z dn. 02.10.2017 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 4 o powierzchni 36,93 m², parter. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 6,50 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł,...

Zamknięcie przetargu nieograniczonego bez wyboru oferty

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Mystal" w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zamknięcia przetargu na remont płyt balkonowych i wymianę balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c bez wyboru oferty. Powodem zamknięcia przetargu bez...

Przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 23/2016 z dn. 04.10.2016 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 16A m. 60 o powierzchni 53,20 m², czwarte piętro Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,50 zł / m² +...

Zakończenie przetargu ograniczonego na wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” w Myszkowie, Uchwałą nr 16/2015 z dnia 12.11.2015 r. zatwierdziła wybór oferty firmy Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40., NIP 783-165-78-29, REGON 301371336, KRS 0000349678 do wykonania badania sprawozdań...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r. oraz uchwał Zarządu nr 86/2015 i 87/2015 z dn. 06.11.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 1 o powierzchni 35,58 m²,...

Przetarg nieograniczony na najem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 82/2015 i 83/2015 z dn. 26.10.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem: - lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 17A m. 9 o powierzchni 22,14 m², drugie piętro. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł / m² + media....